­

Танилцуулага
  НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 97 ДУГААР СУРГУУЛЬ

  Нийт 132 багш, ажилтан, ажилчид ажиллаж байна. 
  Үүнээс захирал 1 
  Сургалтын менежер4 
  Нийгмийн ажилтан 2
  Багш 98

  Нийт 98 багшаас АБТ багш 32, тэргүүлэх зэрэгтэй 6 багш, заах аргач зэрэгтэй- 62 багш ажиллаж байна.

  Манай сургууль нь

  Хичээлийн 2 байртай. 

  Хичээлийн 1 дүгээр байранд 964 хүүхэд суралцахаас 1812хүүхэд суралцаж байна. хичээлийн 26 анги, 3 лаборатори,
   5 кабинет, биеийн тамирын 1 заал, урлаг заал 1, цайны газартайгаар ашиглалтанд орсон. 

  Хичээлийн 2 дугаар байр 240 хүүхдийн хүчин чадалтайгаас 183 хүүхэд суралцаж байна. Хичээлийн 8 анги, хувцасны өлгүүр, спорт талбайтай ашиглалтанд орсон. 
  40 хүний багтаамжтай уншлагын танхим, 10100 гаруй ном бүхий номын сантай. 

  -Урлаг, спортын 2 заалтай 
  -Цайны газартай 
  -Хүүхэд хөгжлийн төвтэй 
  -Технологийн сургалт, дадлагын төвтэй 
  -“Багш хөгжил төв” нь хичээлийн I, II байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. 

  Нийтийн 4, нэг хүний 2 нийт 6 ОО-н өрөөнүүдтэй 
  Энэ хичээлийн жилд тус сургуульд 
  Бага ангид 1012 
  Дунд ангид 699 
  Ахлах ангид 347 нийт 2058 сурагч суралцаж байна.