­

12-Р АНГИЙН 121 СУРАГЧ ТАНХИМЫН ДАВТЛАГАНД СУУЖ БАЙНА