­

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 97дугаар сургууль багш сонгон шалгаруулалтын удирдамж