­

2018-2019оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалттай ангиуддаа шинээр элсэлт авна.