­

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 97 дугаар сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн цахим танилцуулга https://www.youtube.com/watch?v=ShVLqmq9neI