­

Хууль эрх зүй

Command item
 

Засгийн газрын 2016 оны тогтоолын 3 дугаар хавсралт

info.mn - ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВЫН ХЭМЖЭЭ.pdf

info.mn - ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВЫН ХЭМЖЭЭ.pdf
Дээрх холбоосоор орж үзнэ үү Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВЫН ХЭМЖЭЭ

legalinfo.mn - ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВЫН ХЭМЖЭЭ.pdf

legalinfo.mn - ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВЫН ХЭМЖЭЭ.pdf
Дээрх холбоосоор орж үзнэ үүДэлгэрэнгүй »

Дугаар 242 ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ.pdf

legalinfo.mn-ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ.pdf
Дээрх холбоосоор орж үзнэ үүДэлгэрэнгүй »

Дугаар 384 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2016-1-11-ний өдрийн 29-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГын 2016 оны 29р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон (1).pdf

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГын 2016 оны 29р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон (1).pdf
Дээрх холбоосоор орж үзнэ үү Дэлгэрэнгүй »