­

Иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хог хаягдлын талаар хүргэх зөвлөмж