­

97-р сургууль97-р сургууль

 

Тус  сургуульд нийт 132 багш,
ажилтан, ажилчид ажиллаж байна.
Үүнээс захирал 1
Сургалтын менежер4 
Нийгмийн ажилтан 2
Багш 98
Нийт 98 багшаас АБТ багш 32, тэргүүлэх зэрэгтэй 6 багш, заах аргач зэрэгтэй- 62 багш ажиллаж байна.
Манай сургууль нь
Хичээлийн 2 байртай.
Хичээлийн 1 дүгээр байранд 964 хүүхэд суралцахаас 1812хүүхэд суралцаж байна. хичээлийн 26 анги, 3 лаборатори,
 5 кабинет, биеийн тамирын 1 заал, урлаг заал 1, цайны газартайгаар ашиглалтанд орсон.
Хичээлийн 2 дугаар байр 240 хүүхдийн хүчин чадалтайгаас 183 хүүхэд суралцаж байна. Хичээлийн 8 анги, хувцасны өлгүүр, спорт талбайтай ашиглалтанд орсон.
40 хүний багтаамжтай уншлагын танхим, 10100 гаруй ном бүхий номын сантай.
Урлаг, спортын 2 заалтай
Цайны газартай
Хүүхэд хөгжлийн төвтэй
Технологийн сургалт, дадлагын төвтэй
“Багш хөгжил төв” нь хичээлийн I, II байранд үйл ажиллагаа явуулж байна.
Нийтийн 4, нэг хүний 2 нийт 6 ОО-н өрөөнүүдтэй
Энэ хичээлийн жилд тус сургуульд
Бага ангид 1012
Дунд ангид 699
Ахлах ангид 347
 нийт 2058 сурагч суралцаж байна.

cialis coupons printable sporturfintl.com cialis manufacturer coupon 2016
drug coupons free printable cialis coupons discount prescription drug card
discount card for prescription drugs site coupon for free cialis
detrol click detrola record player
inderal engorda inderal generico inderal comprar
clopidogrel bloedverdunner site clopidogrel 75
strattera link strattera bivirkninger
prograf tacrolimus click prografia aps
coupons for cialis emergent-ventures.com cialis coupons and discounts
zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia