­
Сурагчдад зориулсан “ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ”-ийг илүү хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх зорилгоор БСШУСЯ, Харилцаа Холбоо Мэдээллийн Технологийн Газар


  

ТЕЛЕВИЗИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ
ЦАХИМ СУРАХ БИЧИГ