­

Сар бүр оруулах мэдээлэл

Command item
 
Data pager
 Page 1 of 5, items 1 to 10 of 44.

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019-2 сар.pdf

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019-2 сар.pdf
Дээрх холбоосоор үзнэ үү Дэлгэрэнгүй »

2019/01 сар төсвийн мэдээ

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамmт.pdf

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамmт.pdf
2019/01 сар төсөв мэдээ дээрх холбоосоор орж үзнэ үү Дэлгэрэнгүй »