­

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА