­

БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО
СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭН БИЕ ДААСАН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ  ЗАМААР БАГШ, ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

ЗОРИЛТУУД
1.    БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:
1.1.БОЛОВСРОЛЫН СТАНДАРТ, ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ЭЭЛЖИТ
     ХИЧЭЭЛ БҮРИЙН ҮР ДҮНГ САЙЖРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН ОЛОН ХУВИЛБАРТАЙ АРГА ЗҮЙ ТЕХНОЛОГИЙГ ДЭМЖИН ТҮГЭЭХИЙН
     ЗЭРЭГЦЭЭ  ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГААГ САЙЖРУУЛАХ
 1.2.БАГШ НАРЫГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН БАГШ, ЭЦЭГ ЭХ, СУРАГЧДАД
       ЗОРИУЛСАН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДААЛГАВРЫН САНГ БҮРДҮҮЛНЭ.

2.”АВЬЯАС”ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:
  •     ХҮҮХЭД БҮРИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭЦЭГ, ЭХ ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНД СУУРИЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, БАЙГУУЛЛАГА ТҮШИГЛЭСЭН ДУГУЙЛАН, СЕКЦ, КЛУБЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН ХӨГЖҮҮЛНЭ.
  •    ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААГ ЭХЛҮҮЛЖ, АВЬЯАСЫГ БҮХ ТАЛААР НЭЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ, АМЖИЛТАНД ХҮРГЭХ АРГА ЗҮЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, ТЭДНИЙ СЕКЦ, ДУГУЙЛАНД  ХАМРАГДАЛТЫН ТООГ  НЭМЭГДҮҮЛЭХ

3. “НОМ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:
  СУРАГЧДЫГ  “БҮТЭЭЛЧ”-ЭЭР НОМ  УНШИХ АРГА БАРИЛД СУРГАХ, ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ГЭР БҮЛ ЭЦЭГ ЭХИЙН         ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

  • “АНГИЙН НОМЫН САН”-Г БАЯЖУУЛАХ АЖЛЫГ БҮХ ТАЛААР ДЭМЖИЖ, СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГ ХЭРЭГЦЭЭТ НОМООР ХАНГАНА
  •    “НОМЫН САЙН НӨХӨР” ТЭМДГИЙН БОЛЗОЛ ХАНГУУЛАХ АЖЛЫГ  АНГИ БҮЛГҮҮДИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

4.”БАГШИЙН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:

  •   БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД “САЙН ТУРШЛАГЫН САН”-Г БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ,  ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
  •    БАГШ НАР АЖЛЫН БАЙРАНД ХАМТАРСАН БАГААР ХӨГЖИХӨД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ, ХАМТРАН АЖИЛЛАНА.
  •    БАГШ НАРЫН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ, БАГШИЙН АЖЛЫГ БОДЬТОЙ ҮНЭЛЭХ, УРАМШУУЛАХ ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОН ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

5.”ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД

 ХҮҮХЭД ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИН, ХОРТ ЗУРШЛААС СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР
 СУРГУУЛЬ БАГШ НАР, ГЭР БҮЛ-ЭЦЭГ, ЭХИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ, СУРГУУЛИЙН ОРЧНЫ    ЭРҮҮЛ-АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАНА.
  •   “ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ” ЭНДЭГДЛЭЭС ХҮҮХДИЙГ ХАМГААЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭ.
  •     “СУРГУУЛЬ - АРХИ, ТАМХИГҮЙ ОРЧИН”  БҮРДҮҮЛНЭ.
  •    “ХҮҮХДИЙН ЭРХ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ  ХАНГАЖ АЖИЛЛАНА.
coupons for cialis printable blog.nvcoin.com cialis coupons online
cialis coupon code site cialis discount coupons online
free printable cialis coupons is-aber.net discount prescription coupons
claritine za psa go claritine koliko na dan
nimodipine stroke blog.pragmos.it nimodipine emedicine
buscopan floridafriendlyplants.com buscopan cena
sildenafil krka cijena deploymentshare.com sildenafil 100 mg
clopidogrel bloedverdunner site clopidogrel 75
procyclidine yovi.info procyclidine dosage
minoxidil centaurico.com minoxidil 5
prograf tacrolimus click prografia aps
drug coupon card link drug prescription card
ventolin jarabe ventolin aerosol ventolin
oxcarbazepine 600 mg site oxcarbazepin
houston abortion clinic click national abortion federation