­

ГАМШГИЙН ҮЕИЙН ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН