­

Видео мэдээ

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 97 дугаар сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн цахим танилцуулга
https://www.youtube.com/watch?v=ShVLqmq9neI


СУРГУУЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 
2019.03-2020.06