­

Багшийн мэргэжил

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зургаа дахь жилдээ ажиллаж буй залуу багш нарыг чадавхижуулах сургалтыг улс орон даяар зохион байгуулж байна. Баруун, Зүүн бүсийн сургалт энэ долоо хоногт зохион байгуулагдсан.  Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зургаа дахь жилдээ ажиллаж буй залуу багш нарыг чадавхижуулах сургалтыг улс орон даяар зохион байгуулж байна. Баруун, Зүүн бүсийн сургалт энэ долоо хоногт зохион байгуулагдсан бол түүх нийгмийн ухаан математик, мэдээлэл зүйн багш нарын  үндсэн сургалт өнөөдөр Багш хөгжлийн ордонд  эхэллээ. Долоон өдөр үргэлжлэх уг сургалтын үеэр багш нарт хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга технологийг заах, бусдаасаа харилцан туршлага солилцуулах зорилготой аж. Энэ удаагийн сургалтад хамрагдагсдын дийлэнх хувийг  түүх нийгмийн ухааны  багш нар  эзэлж байна. Улсын хэмжээнд таваас нийгмийн ухааны чиглэлээр таваас дээш жил ажиллаж байгаа 130 багш байдгаас 100 нь өнөөдрийн номын дуу сонсч байна. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс өнөө жил бүх мэргэжлийн нийт 1800 орчим багш нарыг сургах зорилготой бөгөөд одоогоор 800 багш сургалтад хамрагдаад байна. Үлдсэн багш нарыг ЕБС-ийн гуравдугаар ээлжийн амралтаар сургахаар төлөвлөжээ.

drug coupons free printable cialis coupons discount prescription drug card
discount drug coupons blog.suntekusa.com discount prescription drug card
discount card for prescription drugs site coupon for free cialis
free printable cialis coupons is-aber.net discount prescription coupons
ibuprofen alkohol thecaddman.com ibuprofen 600 mg
amoxicillin amoxillin saft amoxil 500
yasmin senel link yasmin
minoxidil centaurico.com minoxidil 5
propranolol krema blog.tgworkshop.net propranolol je
ventolin jarabe ventolin aerosol ventolin