­

Хичээлийн зорилго, зорилт

Command item
 

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО


БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН УРИА

НЭГ ЗОРИЛГООР
 НЭГ СЭТГЭЛЭЭР
 НЭГ ЗҮТГЭЛЭЭР
НЭГДЭН АЖИЛЛАЦГААЯ 
БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО
Дэлгэрэнгүй »

Бзд дүүрэг 97-р сургуулийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн зорилго


БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО
СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭН БИЕ ДААСАН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ  ЗАМААР БАГШ, ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

ЗОРИЛТ ... Дэлгэрэнгүй »