­

Хичээлийн зорилго, зорилт

Command item
 

2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

 

 

ЗӨВ ЗОРИЛГО – ЗӨВ ЗАМ РУУ ХӨТӨЛНӨ

2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Сургуулийн зорилго:

Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэн, эрүүл чийрэг, зөв төлөвшилтэй, эрдэм мэдлэгэтэй, бүтээлч сэтгэлгээтэй, ёс заншлаа дээдэлдэг хамт олон болох

Зорилт

  • Сургалтын технологи, арга зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэн суурь судалгаанд суурилсан багшийн хөгжлийг дэмжих, урамшуулах
  • Сурагчдын сонирхолыг дэмжин, авьяасыг нээн сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, амьдрах арга ухаантай, эрүүл бие бялдартай, бүтээлч чадварлаг хүн болгон төлөвшүүлэх
  • Сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж багш, эцэг эх, сурагчдын хоорондын харилцааг сайжруулж сургуулийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх
  • Боловсролын чанар, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг сайжруулж улс, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд манлайлагч, хүүхдэд ээлтэй тэргүүний сургууль болох

 

 

ЗӨВ ЗОРИЛГО – ЗӨВ ЗАМ РУУ ХӨТӨЛНӨ

2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Сургуулийн зорилго:

Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэн, эрүүл чийрэг, зөв төлөвшилтэй, эрдэм мэдлэгэтэй, бүтээлч сэтгэлгээтэй, ёс заншлаа дээдэлдэг хамт олон болох

Зорилт

  • Сургалтын технологи, арга зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэн суурь судалгаанд суурилсан багшийн хөгжлийг дэмжих, урамшуулах
  • Сурагчдын сонирхолыг дэмжин, авьяасыг нээн сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, амьдрах арга ухаантай, эрүүл бие бялдартай, бүтээлч чадварлаг хүн болгон төлөвшүүлэх
  • Сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж багш, эцэг эх, сурагчдын хоорондын харилцааг сайжруулж сургуулийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх
  • Боловсролын чанар, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг сайжруулж улс, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд манлайлагч, хүүхдэд ээлтэй тэргүүний сургууль болох
Дэлгэрэнгүй »

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО


БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН УРИА

НЭГ ЗОРИЛГООР
 НЭГ СЭТГЭЛЭЭР
 НЭГ ЗҮТГЭЛЭЭР
НЭГДЭН АЖИЛЛАЦГААЯ 
БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН
2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО
Дэлгэрэнгүй »

Бзд дүүрэг 97-р сургуулийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн зорилго


БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО
СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭН БИЕ ДААСАН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ  ЗАМААР БАГШ, ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

ЗОРИЛТ ... Дэлгэрэнгүй »