­

Сургуулийн онцгой байдал

Command item
 

БЗДүүргийн 97 дугаар сургуулийн онцгой нөхцөл, гамшгийн үеийн сургуулийн менежмент


БЗДүүргийн 97 дугаар сургуулийн онцгой нөхцөл, гамшгийн үеийн сургуулийн менежмент





БЗД-ийн 97-р сургуулийн онцгой байдлын бэлтгэл ажил хийсэн тухай тайлан

Сургуулийн хонхыг 3 удаа онцгойлон уртаар дарсан. Энэ нь сургууль дээр ямар нэгэн онцгой байдал үүсчээ гэсэн дохиогоор
сурагчид баруун гараа даган толгой дээрээ цүнхээ тавин ногоон талбай дээр аюулгүй орчинд очин анги ангиараа жагсан тоогоо өгсөн.
Сургууль дотор үлдсэн сурагч байхгүй. Сургуулилтад Анги удирдсан багш нар, мэргэжлийн б ... Дэлгэрэнгүй »