­

Авьяас хөтөлбөр

Command item
 

2013-2014 оны хичээлийн жилд “Авьяас”, “Ном” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай ерөнхий заавар


Монгол Улсын Засгийн газрын “Хөтөлбөр батлах тухай” 295 дугаар тогтоолоор “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр батлагдсан бөгөөд

 “Авьяас”, “Ном”, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчл ... Дэлгэрэнгүй »